ANBI

ANBI_logoStichting Tam Binh is sinds 9 maart 2016 erkend als ANBI.  Dit betekent dat giften aan Tam Binh (onder bepaalde voorwaarden die te vinden zijn op de website van de belastingdienst) aftrekbaar zijn van de belasting. Alle voor de ANBI-status benodigde informatie is terug te vinden op onze website. Zo vindt u hier het bestuur, en hier onze doelstellingen en uitgangspunten. Ons RSIN nummer is: 822587580.

De bestuursleden doen hun werk voor Stichting Tam Binh onbezoldigd. In onderstaande documenten (pdf) legt het bestuur verantwoording af voor de oprichting en financiën van Stichting Tam Binh.

Doorontwikkeling van de School of the Beloved naar Centrum Tam Binh

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016