Uitgangspunten

Mindfulness

Mindfulness zal in het gehele curriculum van het centrum verweven zijn en wordt aan het begin en het einde van de dag concreet vormgegeven door een opening en een afsluiting met meditatie.

Vietnamese cultuur

Alles wat de stichting ondersteunt moet passen binnen de unieke Vietnamese cultuur. De stichting stimuleert het behoud van de Vietnamese cultuur.

Continuïteit

Alles wat er wordt geïnitieerd moet uitvoerbaar en haalbaar zijn en er moet uitzicht zijn op continuïteit van de ondersteuning.

Betrokkenheid

De lokale bevolking moet zich betrokken en mede-verantwoordelijk voelen voor de voortgang en de ontwikkelingen van Centrum Tam Binh.